Firma Prádelna Konopka s.r.o.  – je nástupnickou firmou firmy Slavomír Konopka - prádelna, čistírna. Ta vznikla v r. 1993 odkoupením některých prádelenských provozoven bývalého Okresního podniku služeb v Mostě v rámci tzv. „velké privatizace“ v r.1993. Tradice řemesla začala v letech 1964, kdy došlo ke sloučení bývalých komunálních služeb a v rámci výstavby nového města Mostu ke vniku nových, v té době moderních, provozoven. Privatizovaná firma převzala tým zkušených zaměstnanců a podařilo se jí obnovit servis služeb, který se po roce 1989 téměř zhroutil. Během let došlo k výměně technologického vybavení. V současné době firma nabízí dostatečnou kapacitu pro splnění i nejnáročnějších požadavků zákazníků. Služby jsou orientovány jak na velké dodavatele, tak i na domácnosti a jednotlivce. Samozřejmostí je profesionální přístup nejen při samotném zpracování zakázky ale i ostatní náležitosti související s poskytnutím služby jako je např. zajištění dopravy či vyhotovení přehledných a srozumitelných daňových dokladů. Firma provozuje činnost ve vlastních budovách, na vlastním zařízení. Tím zaručuje zákazníkům stabilitu spolupráce. To je podpořeno skutečností, že se jedná o rodinnou firmu, ve které odpovědnost za podnikání  již přebírá další generace.